تاریخ

  • 12

  • 23

  • 24

  • 31

  • 35

  • 42


8,200,000.00 سل پرو6 هماهنگی
50,000.00 سل پرو5 هماهنگی + 1 بونوس
5,000.00 سل پرو5 هماهنگی
500.00 سل پرو4 هماهنگی + 1 بونوس
100.00 سل پرو4 هماهنگی
50.00 سل پرو3 هماهنگی + 1 بونوس
5.00 سل پرو3 هماهنگی

Peru Tinka
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-45)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری بالوتو هر یکشنبه و چهار شنبه ساعت 21:30 به وقت 'محلی و ساعت 2 بامداد روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 11 سل پرو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

8.6 میلیون سل پرو